Trang chủ Thông báo - Tin tức Giới thiệu Hướng dẫn thủ tục Sơ đồ website  
Trang chủ
Thông báo - Tin tức
Giới thiệu
Hướng dẫn thủ tục
Sơ đồ website
BIỂU MẪU
Đối với người Việt Nam
Đối với người nước ngoài
Hướng dẫn thủ tục :: Các biểu mẫu thủ tục xuất nhập cảnh
Biểu mẫu liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh

Tìm kiếm các loại biểu mẫu tại liên kết sau đây : 
http://vnimm.gov.vn/nimppPW/appmanager/vnimm/home?_nfpb=true&_st=&_windowLabel=samMenu_3&_urlType=action&wlpsamMenu_3___jpfbJSFTARGET=view%3A%2Fportlet%2Fcms%2FfrontEnd%2Fcategory%2FsamMenu.jsp#wlp_samMenu_3


CHỨC NĂNG TRỰC TUYẾN
Dành cho CQ, tổ chức, DN
THÔNG TIN CHUNG
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh
Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 069.2808.114