Trang chủ Thông báo - Tin tức Giới thiệu Hướng dẫn thủ tục Sơ đồ website  
Trang chủ
Thông báo - Tin tức
Giới thiệu
Hướng dẫn thủ tục
Sơ đồ website
BIỂU MẪU
Đối với người Việt Nam
Đối với người nước ngoài
Thông báo - Tin tức
Thông báo về việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của công dân Trung Quốc

Ngày 27/1/2014, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an ban hành công văn số 49/A72-P2 về việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của công dân Trung Quốc bằng Giấy thông hành xuất nhập cảnh du lịch biên giới. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh trích dẫn nội dung công văn trên như sau:

"1 - Công dân Trung Quốc sử dụng Giấy thông hành xuất nhập cảnh du lịch biên giới được nhập cảnh và hoạt động tại vùng biên giới đối diện của Việt Nam giáp với Trung Quốc, thời hạn tạm trú không quá 07 ngày.

2- Trường hợp công dân Trung Quốc sử dụng Giấy thông hành xuất nhập cảnh du lịch biên giới vào du lịch theo quyết định 849/2004/QĐ-BCA ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an được công ty du lịch đón, bảo lãnh thì giải quyết theo hướng dẫn hiện hành. Kể từ ngày 27/01/2014 không cấp thẻ du lịch cho công dân Trung Quốc nhập cảnh bằng Giấy phép nhập, xuất cảnh."

Vậy thông báo các đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 


CHỨC NĂNG TRỰC TUYẾN
Dành cho CQ, tổ chức, DN
THÔNG TIN CHUNG
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh
Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 069.2808.114