Trang chủ Thông báo - Tin tức Giới thiệu Hướng dẫn thủ tục Sơ đồ website  
Trang chủ
Thông báo - Tin tức
Giới thiệu
Hướng dẫn thủ tục
Sơ đồ website
BIỂU MẪU
Đối với người Việt Nam
Đối với người nước ngoài
Thông báo - Tin tức
Thông báo yêu cầu khai báo tạm trú cho NNN

 Để phục vụ công tác quản lý người nước ngoài & đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài - nhập số liệu và truyền về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ngay sau khi khách nhận phòng.

Vậy thông báo để các cơ sở lưu trú biết, thực hiện. Mọi vấn đề liên quan, đề nghị liên hệ kịp thời đến số điện thoại trực ban: 0333 798 114 để phối hợp giải quyết.

PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH


CHỨC NĂNG TRỰC TUYẾN
Dành cho CQ, tổ chức, DN
THÔNG TIN CHUNG
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh
Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 069.2808.114