Trang chủ Thông báo - Tin tức Giới thiệu Hướng dẫn thủ tục Sơ đồ website  
Trang chủ
Thông báo - Tin tức
Giới thiệu
Hướng dẫn thủ tục
Sơ đồ website
BIỂU MẪU
Đối với người Việt Nam
Đối với người nước ngoài
Thông báo - Tin tức
Thực hiện Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của Người nước ngoài tại Việt Nam

          Ngày 16/6/2014, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua và ngày 26/6/2014, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Lệnh số 04/2014/L-CTN công bố Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

          Để thực hiện Luật trên, Công an tỉnh Quảng Ninh kính gửi các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Quảng Ninh; Người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú...công văn số 143/CAT-PA72 ngày 26/1/2015 về thực hiện Luật này. (Nội dung công văn tải về tại đây CV143)


CHỨC NĂNG TRỰC TUYẾN
Dành cho CQ, tổ chức, DN
THÔNG TIN CHUNG
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh
Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 069.2808.114