Trang chủ Thông báo - Tin tức Giới thiệu Hướng dẫn thủ tục Sơ đồ website  
Trang chủ
Thông báo - Tin tức
Giới thiệu
Hướng dẫn thủ tục
Sơ đồ website
BIỂU MẪU
Đối với người Việt Nam
Đối với người nước ngoài
Thông báo - Tin tức
Tiếp nhận, quản lý người nước ngoài làm việc
Để chủ động công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện và môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người nước ngoài (NNN) làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an và tình hình thực tế tại địa phương, Công an Quảng Ninh trân trọng thông báo và đề nghị Giám đốc các cơ quan, doanh nghiệp, nhà thầu (sau đây gọi tắt là đơn vị) sử dụng NNN làm việc thực hiện các nội dung sau đây:

 
Bấm vào đây để  tải về công văn số 605/XNC ngày 10/6/2013


CHỨC NĂNG TRỰC TUYẾN
Dành cho CQ, tổ chức, DN
THÔNG TIN CHUNG
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh
Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 069.2808.114