Sơ đồ phân cấp chức năng phân hệ Quản lý người nước ngoài :

 

Để sử dụng chức năng quản lý người nước ngoài làm việc tại cơ quan, chọn “Quản lý người nước ngoài làm việc tại cơ quan” từ trang chủ, như hình sau:

Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và mã kiểm tra trùng với dãy số phía dưới. Nhấn đăng nhập.

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NHÀ THẦU

Từ giao diện của trang “Quản lý người nước ngoài làm việc tại cơ quan” kích chọn chức năng “D/sách nhà thầu”.

Chức năng này cho phép sửa, xóa, tìm kiếm thông tin về nhà thầu.

Nhấn nút “Sửa” để thay đổi, “Cập nhật” để lưu lại thông tin.

Kích chuột vào “Thêm mới” để thêm mới nhà thầu khác.

DANH SÁCH PHÒNG BAN

Từ giao diện của trang “Quản lý người nước ngoài làm việc tại cơ quan” kích chọn chức năng “D/sách phòng ban”.

Chức năng này cho phép sửa, xóa, tìm kiếm thông tin về phòng ban.

Nhấn nút “Sửa” để thay đổi, “Cập nhật” để lưu lại thông tin.

Kích chuột vào “Thêm mới” để thêm mới phòng ban khác.

NHẬP PHIẾU KHAI BÁO

Nhập các thông tin trên phiếu nhập/sửa thông tin người nước ngoài làm việc tại cơ quan.

Từ chức năng “Nhập thông tin”, xuất hiện giao diện màn hình sau cho phép nhập liệu:

Sau khi nhập thông tin nhấn nút “Nhập mới” để lưu thông tin vào danh sách phiếu tạm thời.

Thực hiện “Gửi thông tin” để gửi thông tin đến phòng quản lý XNC.

Thao tác nhập liệu các thông tin

Thông tin

Thao tác nhập liệu

Phòng ban/Nhà thầu

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Họ tên

Nhập vào từ bàn phím

Ngày sinh

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Giới tính

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Số HC

Nhập vào từ bàn phím

Quốc tịch

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Số Thị thực

Nhập vào từ bàn phím

K.Hiệu Thị thực

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Mục đích

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Hạn tạm trú

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Đ/c tạm trú

Nhập vào từ bàn phím

Lưu đoàn

Tích chọn

Chức danh

Nhập vào từ bàn phím

Số giấy phép lao động

Nhập vào từ bàn phím

Công tác từ

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Công tác đến

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Các nút chức năng trên giao diện

Nút

Chức năng của Nút

Thao tác

Lưu các thông tin đã khai báo ở trên

Click chuột

Nhập một phiếu khai báo mới

Click chuột

TRA CỨU, BỔ SUNG

Từ giao diện của trang “Quản lý người nước ngoài làm việc tại cơ quan” kích chọn chức năng “Tra cứu/Bổ sung”.

Có thể tra cứu theo họ tên, quốc tịch, ngày bắt đầu công tác trong khoảng, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu.

Sau khi nhập điều kiện tìm kiếm, nhấn nút “Tìm” để thực hiện quá trình tra cứu, “Chi tiết” hoặc “Xuất ra file PDF” để xem thông tin chi tiết.

Chọn “Sửa” để thay đổi thông tin vừa nhập, “Quay lại” để trở về trang tìm kiếm.

Có thể sửa đổi, bổ sung thông tin về “Thông tin thị thực”, “Thời gian làm việc”, “Quá trình X/N cảnh”, “Quá trình tạm trú”, “Thông tin liên quan”.

Chọn “Sửa” để thay đổi “Thông tin thị thực”.

Kích chuột vào “Cập nhật” để lưu lại, hoặc “Hủy” để xóa thông tin vừa sửa đổi.

Chọn “Thêm mới” để bổ sung thông tin.

Nhấn vào nút “Thông tin chi tiết” xem “Báo cáo người nước ngoài đã, đang làm việc tại cơ quan”. Chọn “Tờ khai thị thực” để xem “Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú”.

THỐNG KÊ, BÁO CÁO

Từ giao diện của trang “Quản lý người nước ngoài làm việc tại cơ quan” kích chọn chức năng “Thống kê/Báo cáo”.

Sau khi nhập điều kiện tìm kiếm, nhấn nút “thống kê” xuất hiện màn hình sau:

Tại đây ta có thể tải về file thống kê theo danh sách nhân sự và thống kê theo quốc tịch

ĐỔI MẬT KHẨU

Từ giao diện của trang khai báo tạm trú kích chọn chức năng “Đổi mật khẩu”.

Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, nhấn chọn “Đồng ý”. Quá trình kết thúc khi thấy thông báo mật khẩu được đổi thành công. Thoát ra ngoài và đăng nhập bằng mật khẩu mới.