Sơ đồ phân cấp chức năng trong phân hệ Quản lý khai báo lưu trú cho người nước ngoài :

Để sử dụng chức năng quản lý khai báo lưu trú, chọn “Khai báo lưu trú cho người nước ngoài” từ trang chủ, như hình sau:

Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và mã kiểm tra trùng với dãy số phía dưới. Nhấn đăng nhập.

NHẬP PHIẾU

NHẬP TRÊN GIAO DIỆN

Nhập các thông tin trên phiếu khai báo lưu trú.

Từ chức năng “Nhập phiếu” chọn thẻ “Nhập trên giao diện”, xuất hiện giao diện màn hình sau cho phép nhập liệu:

Sau khi nhập thông tin nhấn nút Ghi hoặc Alt + G để lưu thông tin vào danh sách phiếu tạm thời.

Thao tác nhập liệu các thông tin

Thông tin

Thao tác nhập liệu

Số phòng

Nhập vào từ bàn phím

Họ tên

Nhập vào từ bàn phím

Ngày sinh

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Giới tính

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Số HC

Nhập vào từ bàn phím

Việt kiều

Tích chọn

Quốc tịch

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Hạn tạm trú

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Cửa nhập khẩu

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Nghề nghiệp

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Mục đích

Nhấn Alt + phím trỏ xuống

Cơ quan đón

Nhập vào từ bàn phím

Từ ngày

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Đến ngày

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Lưu đoàn

Tích trọn

Các nút chức năng trên giao diện

Nút

Chức năng của Nút

Thao tác

Lưu các thông tin đã khai báo ở trên

Click chuột,

ALT + G

Nhập một phiếu khai báo mới

Click chuột

NHẬP TỪ FILE EXCEL

Từ chức năng nhập phiếu chọn thẻ Nhập từ file Excel, xuất hiện giao diện màn hình sau cho phép nhập liệu:

Nhấn chuột vào Form-dang-ky-mau.xls để tải file Excel về máy. Giao diện file Form-dang-ky-mau.xls như sau :

Thao tác nhập liệu các thông tin

Thông tin

Thao tác nhập liệu

Số phòng

Nhập vào từ bàn phím

Họ và tên

Nhập vào từ bàn phím

Giới tính

Chọn trong danh sách có sẵn

Ngày sinh

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Mã quốc tịch

Chọn trong danh sách có sẵn

Số hộ chiếu

Nhập vào từ bàn phím

Việt kiều

Chọn trong danh sách có sẵn

Mục đích

Chọn trong danh sách có sẵn

Tạm trú từ ngày

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Đến ngày

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Hạn tạm trú

Nhập vào từ bàn phím theo dạng dd/mm/yyyy

Cơ quan tổ chức, cá nhân đón

Chọn trong danh sách có sẵn

Chú ý: Mã quốc tịch tham khảo trong danh mục mã, quốc gia.

Lưu lại Form-dang-ky-mau sau khi nhập đầy đủ thông tin.

Chọn Browse để lấy file Form-dang-ky-mau.xls đã nhập đầy đủ thông tin, sau đó nhấn nút “Gửi file”.

Nhấn chọn “Đồng ý” sau đó chuyển sang thẻ Nhập trên giao diện để xem thông tin vừa nhập. Nhấn chuột vào nút “Gửi thông tin” để lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, chọn ok để kết thúc.

TRA PHIẾU

Từ giao diện của trang khai báo tạm trú kích chọn chức năng “Tra phiếu”.

Có thể tra phiếu theo họ tên, quốc tịch, ngày bắt đầu tạm trú, loại phiếu, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu, số phòng.

Sau khi nhập điều kiện tìm kiếm, nhấn nút “Tìm” để thực hiện quá trình tra phiếu.

Nhấn nút “Xem” để xem thông tin chi tiết phiếu, xuất hiện màn hình sau :

Tại đây có thể sửa đổi thông tin đã nhập bằng cách nhấn nút “Sửa”.

Lưu lại thông tin bằng thao tác “Cập nhật”.

GỬI PHIẾU

Từ giao diện của trang khai báo tạm trú kích chọn chức năng “Gửi phiếu”.

Khi nhập phiếu khai báo tạm trú mà chưa “Gửi thông tin”, có thể xem danh sách và thực hiện quá trình gửi phiếu tại chức năng này.

Nhập điều kiện ngày tháng vào “Ngày bắt đầu tạm trú trong khoảng”. Nhấn nút “Liệt kê” để xem danh sách tạm thời, sau đó chọn “Gửi phiếu” để gửi thông tin về Phòng Quản lý XNC.

THỐNG KÊ PHIẾU

Từ giao diện của trang khai báo tạm trú kích chọn chức năng “Thống kê phiếu”.

Nhập điều kiện ngày tháng vào “Ngày bắt đầu tạm trú trong khoảng”. Nhấn nút “Thống kê” để xem kết quả thống kê. Kích chuột vào “Xuất ra file Excel” để tải về file Excel có nội dung là kết quả thống kê trên.

ĐỔI MẬT KHẨU

Từ giao diện của trang khai báo tạm trú kích chọn chức năng “Đổi mật khẩu”.

Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, nhấn chọn “Đồng ý”. Quá trình kết thúc khi thấy thông báo mật khẩu được đổi thành công. Thoát ra ngoài và đăng nhập bằng mật khẩu mới.